Ó am go ham, tugaim sracfhéachaint ar an raidhse ábhar atá ar an idirlíon a phléann le cúrsaí meáchain. Cuireann se iontas orm go fóill an méid ‘cac-bó’ atá amuigh ansin.  Taispeáinfidh mé  duit cad go díreach atá a gceist agam.  Seo an liosta a thagann suas nuair a chuardaíonn tú eolas ar an idirlíon faoi chailliúnt meáchain in Éirinn.

‘Táthú Saille agus Bac ar Charb’

‘Caill meáchan go tapaidh le Réim Bia Nupo’

‘Weightwatchers’

‘ Piolla an Bhanda Goile’

‘Caill Meáchan trí Hipniteiripe’

Is d’aon ghnó nach ndearna mé nasc ar bith leis na suíomhanna seo.  Níor mhaith liom freagracht ar bith a ghlacadh as na síomhanna seo a mholadh ós rud é go bhfuil muidne, ag ACLAI,  ar a mhalairt de thuairim go hiomlán maidir le conas is fearr meáchan a chailliúnt.

Bíonn fonn ar dhaoine triail a bhaint as bealaí nua le meáchan a chailliúnt, bealaí a tháinig chun tosaigh de thairbhe forbairt san eolaíocht nó de thairbhe an fhorbairt a tháining orainn mar speiceas.  Ach más fíor go bhfuil an cine daonna comh cliste sin cén fáth an bhfuil fadhb shuntasach le murtall  i measc  fir, mná agus páistí, ní amháin anseo,ach ar fud an domhain.

Na fadhbanna sláinte atá againn faoi láthair ní raibh tásc ná tuairisc orthu 100 bliain ó shin. Go fírinneach,  na fadhbanna sláinte áírithe seo, is féidir linn iad   a réiteach ar ár gconlán féin.   Mar a deirtear, ‘Fág an tír, nó bí san fhaisean’.  Mar sin, chuir mé le chéile aiste bia atá réabhlóideach agus, má leanann tú ar feadh bliana é, déanfaidh sé tairbhe duit fad do shaol. Íosfaidh mé hata s’agam muna bhfuil toradh fiúntach ar an aiste bia seo.  Dáiríre píre!

‘An Réím Bia darb ainm ‘Go hIfreann leis na Réimeanna Bia’ ‘

– sin a dtugann muid ar réim s’againne.  Agus seo agaibh na treoracha!

1. Glac lán boise, faoi dhó, de ghlasraí úra le gach béile

2.  Glac idir lán boise amháin agus beirt  de bhia ardprotéine le gach béíle.

3.  Ól 3 lítear uisce gach lá.

4.  Déan traenáil nirt 3 huaire in aghaidh na seachtaine.

5.  Ar 3 lá eile sa tseachtain,  déan traenáil aeróbach de chineál éigin.

6.  Ith 1 – 2 tortha gach lá.

7.  Más bia próiseáilte é (tá sé i bpacsáiste agus liosta comhábhar air ) ná bain dó.

8.  Ná bain úsáid as salann tábla.

9.  Codail 8 n-uaire a chlog gach oíche.

10. Ag béile amháin in aghaidh na seachtaine ith/ól de réir mar is mian leat.

Sin iad na fíricí, gan aon agó!  Geallaim duit go mbeidh toradh ar na moltaí seo.  Is le coinsias glan a thugaim an chomhairle seo,  mar is bia nádúrtha, sláíntiúil atáím ag moladh.  Níl  baint ar bith agam le díol aon chuid den bhia thuasluaite agun níl aon bhuntáíste airgeadais ag dul chugham as na hearraí seo a mholadh.  Chuidigh an córas seo le neart daoine, san am a chuaigh thart, agus bhí tortha fónta air.  Táim iomlán muiníneach go gcuideoidh an córas  atá leagaithe amach agam anseo leis an tsláinte a fheabhsú, le cailliúnt saille, le fuinneamh a mhéadú, le cúrsaí codlata a fheabhsú agus mar dhlaoi mhullaigh beidh tú níos sona.  Is leor sin den mhíniú!  Níl le déanamh anois ach gníomhú!  Coinningh seo i gcuimhne- cé gur córas simplí atá anseo, ní chiallíonn sin go mbeidh sé easca é a thabhairt chun críche.  Caithfidh tú bheith dionbháilte, caithfidh tú glacadh le treoir agus caithfidh tú bheith sásta an obair chrua a dhéanamh.  Ach, is féídir leat bheith cinnte de rud amháin – córas iontaofa é seo nach dteipfidh air.   Mar sin, go n-éiri an bóthar leat!