As a Cork based business, we would like to make our disappointment known that another Cork business has seemingly caused the resignation of one of their workers on the back of disallowing that worker to communicate with customers and other members of staff in his native language, and the national language of our country.

We would also like it to be known that all of our coaching services at ACLAÍ are available in both Irish and in English, as we believe it to be a basic rightfor all Irish people to be given the opportunity to communicate in their native language at every opportunity. This has been most welcomed by the Irish speakers among our customer base, has drawn praise from those of our members who are not fluent Gaeilgeoirs, and has even motivated some of our members to start learning Irish.We are proud of our language, and proud of our business.
……………………………………………………………………………………………

Mar gnó lonnaithe i gCorcaigh, ba mhaith linn ár díomá a léiriú gur tugadh ar ball foirne I gnó eile i gCorcaigh éirí as a phost de bharr gur tagadh rabhadh dó as a bheith ag labhairt i nGaeilge le ball foirne eile agus cuistiméirí eile a raibh Gaeilge ar a chumas acu. 

Ba mhaith linn a rá chomh maith go bhfuil seirbhisí oiliúna ACLAÍ ar fáil go dhá theangach. Creideann muid gur ceart bunúsach é do Ghaeil a bheith in ann cumarsáid agus gnó a dhéanamh ina dteanga féin ag achan deis. Cuireann cuistiméirí ACLAÍ fáilte mhór roimh an cur chuige seo, mealann sé molladh ó daoine nach bhfuil Gaeilge ar a chumas acu, agus tá sé tar éis daoine a spreagadh chun Gaeilge a fhoghlaim. Tá an-bhród orainn as ár dteanga agus ár ghnó.