1 Learn a new language Foghlaim teanga nua
 2 Learn a musical instrument Foghlaim uirlís ceoil
 3 Give up smoking Tabhair suas na toitíní
 4 Lose a specified amount of weight Caill méid áirithe meáchain
 5 Lift a specified amount of weight Tóg méid áirithe meáchain san aclann
 6 Complete a run or walk event Críochnaigh ócáid reatha/ siúil
 7 Climb a hill or mountain Dreap cnoc nó sliabh
 8 Give up fizzy drinks Tabhair suas deochanna ‘fizzy’
 9 Take the stairs instead of the lift Gabh suas na staighre seachas an tardaitheoir
 10 Get out of bed earlier Muscail níos luaithe
 11 Go to bed earlier Gabh a luí níos luaithe
 12 Go to the gym 3 times a week Gabh chuig an aclann 3 uair sa tseachtain
 13 Stretch every day Sín gach lá
 14 Get over 16 in the Functional Movement Screen Faigh níos mó na 16 san FMS
 15 Set a budget for food every week Cuir buiséad bia le chéile gach seachtain
 16 Read before you go to bed Léígh roimh dul a lúi
 17 Cycle at the weekend Rotháil ag an deireadh seachtaine
 18 Bring a lunch to work Tabhair lón ar obair
 19 Eat a lean source of protein with every meal Ith próitéin le gach béile
 20 Give up bread and pasta Ná hith pasta nó arán
 21 Drink at least 2 litres of water a day Ól ar a laghad 3 lítear uisce sa lá
 22 Contact 10 friends that you have not spoken to in a while Gab hi dteagh,hail le 10 sean chara
 23 Spend 10 minutes every day concentrating on your breathing Caith 10 nóimead gach lá ag díriú isteach ar an analú
 24 Start recycling rubbish at home Athchursáil bruscar sa bhaile
 25 Go to the farmers market once a week Gabh chuig margadh feirmeora gach seachtain
 26 Drink green tae Ól tae glas
 27 Eat breakfast every day Ith brisfeasta gach lá
 28 Take up a new activity Tosaigh gníomhaíocht nua
 29 Don’t watch late night TV Ná hamharc ar teilifís go mall sa oíche
 30 Start a savings account Tosaigh cuntas sábhala