Book A Consult Book A Session
images

10 Bealach le tú féin a chothú go sláintiúil

 

 

1. Ól  ar a laghad 2 lítear uisce gach lá.

Go ginearlata, ní ólann daoine go leor uisce. Is meancóg mhór é seo, go háirithe de thairbhe go gcuidíonn uisce le gach córas atá againn sa chorp. Má tá ganntanas uisce sa chorp, beidh tú lag, mall, agus tuirseach. Má ólann tú idir 2 agus 3 lítear uisce, beidh tú níos fuinniúla, ní bheidh an méid céanna ocras ort, agus beoidh do chorp i bhfad níos sláíntiúla. Ag an tús bíonn sé deacair ar dhaoine an méid sin uisce a ól, ach faigh buidéal uisce deas duit féin agus bí ag ól i rith an lae. Is maith liom féin a bheith ag ól as buildéal gloine i rith an lae leis na ceimicí ‘BPA’ a bhíonn ag silleadh an na buidéil plaisteacha a sheachaint. Is féidir buidéil ‘saor ó BPA’ a cheannacht chomh maith.

 

 2. Ith Bircfeasta

Tá seo ar cheann de na pointí is tábhachtaí a thagann suas leis na cliaint a bhím ag obair leo. Más mian leat bheith sláíntiúil, meáchain a chailleadh, nó breis fuinnimh a bheith agat, caithfear bricfeasta maith a ithe gach maidín,gan teip. Má itheann tú bricfeasta ceart beidh solathar fuinimh agat don lá, agus ní bheidh an méid céanna ocrais ort nuair a itheann tú do chuid lón. Is mí-thuiscint coitianta é go mbeidh níos mó seans agat meáchán a chailleadh fríd gan bia a ithe. Má dhéanann tú bia sláíntiúil a sheachaint, ní mór ach go mbdih tú thíos le tinneas de shaghas éigean luath nó mall. Is rogha maith iad uibheacha, uibheagáin, leite, agus sailéad torthaí le iogart organach don bhricfeasta.

 

3. Ith go mall, agus stop nuair atá tú 80% lán.

Itheann an chuid is mó again ró-ghásta. Ag gach béile, ba mhaith linn ithe go dtí go bhfuil muid lán go béal. Ar an drochuair, níl seo go maith ó thaobh saill coirp a chailleadh, nó sláinte, cuma má tá muid ag ithe bia maith nó droch bhia. Má leanann tú an nod thuas, teagascann sé dúinn moilliú agus muid ag ithe, agus éisteacht leis na mothúcáin ocrais. Ba choir go nglacfadh sé 15-20 nóimead ort béile a ithe, gaus dean cinnte go stopann tú de bheith ag ithe agus tú 80% lán. Ag an pointe seo, seas suas, agus siúil thart ar feabh tamailín. Tabharfaidh seo fáil don bhia socrú síos, agus mothóidh tú sásaithe leis an bhia, seachas a bheith réidh le pléascadh.

 

4. Ith bia ard i bpróitéin le gach béile.

Tá roinn próitéin thart fán méid céanna le bos do láimhe, agus idir 20 agus 30 gram. Má leanann tú an nod seo, beidh tú ag cinntiú go bhfuil go leor próitéin a ithe agat, agus beidh tú ag spreagadh an chorp le bia a bhriseach síos, téarnamah meatán a ardú, agus saill choirp a ísliú. Is foinsí iontach de próitéin iad sicín, iasc, mairteol, turcaí, roinnt cnóanna, agus roinnt pónairí.

 

5. Ith glasraí le gach béile

Iarram ar mo chuid cliaint 10 freastal de glasraí a fháil gach lá. Má fhaigheann tú an deichnear gach lá, is cinnte go bhfaighfigh tú an maitheas frith-ailse, agus na mion-mianraí cumhachtacha atá go hiontach don tsláínte. Líonann glasraí muid suas agus tá siad an-úsáideach mar smailc i rith an lae, seachas a bheidh ag ceannacht barraí secláide , brioscáin, nó milseáin. Tabhair bosca beag de glasraí gearrtha isteach lea tar obair agus coinneoidh siad an tocras faoi smacht i rith an lae. Is maith liom féin a bheith ag ithe cairéidí, piobair milis, agus soilire i rith an lae de bharr an bhlas agus an cnag a dhéanann siad agus tú a ithe! Is foinsí iontacha de chailciam iad na glasraí dubh ghlas ar nós spiniste, agus brocailí chomh maith, go hiontach do na cnámha.

 

6. Ól tae glas

Molaim tae glas a ól le haghaidh roinnt fáthanna. Ar dtús, deir taighde ann ón ollscoil Harvard, agus ón ‘Journal of the National Cancer Institute’, gur fith-ailseach é an tae glas, mar aon le taighde sa Seapáín a thaispeán gur ísligh tae glas an seans de galar croí. Ar bharr seo are fad,  is frithoscaídeoir é agus is ionadaí iontach é an tae glas le haghaidh an tae dubh agus an caifé a ólann muid sa tír seo go flúirseach. Tá níos lú caifín agus níos mó frith-ocsaidithe sa tae glas, a chiallaíonn go bfuil sé i bhfad níos sláintiúla na an gnáth tae glas.C uidíonn an tae glas le dó saille sa chorp, agus ós rud é nach nóltar é le bainne nói siúcra, is bealach maith é chun cupla caloirí a shlemhnamh amach as an aiste bí.

 

 7. Seachain bia déanach sa oíche

Is fearr i bhfad formhór do chuid bia a ithe i rith an lae nuair atá tú gníomhach agus muscailte. I rith an lae, tá bia ag teastáil ón chorp le feidhmniú mar is ceart. Ar an taobh eile, agus muid ag beartú chun dul a luí, ní an fuinneamh céanna ag teastáil ón chorp. I bhfírinne, ní gá ithe arís tar éis a 7 a chlog, go háirithe má tá cailleadh meáchain ar intinn agat. Má thagann ocras ort go déanach sa lá, is fearr bia a aithe atá íseal in siúcra, agus ard i bpróitéin a ithe mar shampla, cúpla cnó, píosa beag feoil, nó fiú gloine bainne te. Seachain torthaí , brioscaí agus decohanna siúcrach. Má itheann tú go mall sa lá, ní bheidh an chorp in ann an bia sin a úsáid, agus tá gach senas ann go storalfar an bhia mar saill coirp. Ar bharr seo, beidh an chóras díleá ag obair leis i rith na hoíche agus tú ag iarraidh codladh, agus de bharr seo, is minic a chuirtear isteach ar an phatrún codlata le béile déanach.

 

8. Ullmhaigh bia roimh ré

Seo leid den chéad scoth. Nach minic a thréigeann duine an dea-shláinte agus an réim bí de bharr go bhfuil ocras orthu gan aon rogha ann ach bualadh isteach chuig an siopa le haghaidh barra seacláide, pizza, nó bia síneach? Le seo a sheachaint, faigh slam boscaí lón agus líon suas iad le bia sláíntiúil. Má tá cócaireacht ar bun agat, ullmhaigh 5 nó 6 béile ag an am céanna agus cur isteach na boscaí lóin iad. Ar an bhealach seo, beidh bia sláíntiúil agat go deis-láimheach i gcónaí. Bealach eile le am a shábháil agus fanacht leis an bhia sláintiúil na do chuid glasraí ar fad a ghearradh ag an am céanna. Nuair a thagann tú abhaile ón siopadóireacht, gear suas na glasraí ar fad agus cur isteach sa chuisneoir iad. Nuair atá seo déanta agat, ní gá duit ach iad a chaitheamh isteach sa phota agus tú ag cócaireacht agus ní bheidh an gearradh agus an glanadh le déanamh.

 

 9. Le haghaidh ísliú saille, ith na carbaihidrdigh tar éis aclaíocht

Tá tionchair éagsúla ag cinéal bia difruiúil ar an leibhéal siúcra fola s’againn. Más mian leat an méid saill coirp a ísliú, tá sé tábhachtach go mbeabh roinnt eolais agat maidir leis an tionchar a bhíonn ag bia ar an fhuil. Má tá tiochar mhór ag bia faoi léith ar an siúcra fola, is mó seans go stórálfar breis saill sa chorp. Má tá tiochar íseal ag bia faoi léith ar an siúcra fola, is mó is amhlaidh go dtabharfaidh sé fuinneamh dúinn ar feabh acahr níos faide, agus cuideoidh sé linn saill a chailleadh. Má tá isliú meáchain ar intinn agat, is fiú go mór bia ar nós prátaí, pasta, rís bán, arán, agus siúcra a sheachaint. Ba chóir do formhór do chuid fuinnimh a bheith ag teacht ón glasraí agus torthaí, seachas pasta, rís, agus aran. Sin ráite, más mian leat práta no dhó a ithe, is fearr i bhfad an cinéal bia sin a ithe tar éis duit babhta aclaíochta a dhéanamh. An dóigh seo, beidh an chorp in ann an fuinneamh ón bhia seo a úsáid suas, seachas sail coirp briese a stóráil. Tá tiochar íseal ag bia ar nós leite, glasraí, cnóanna, feoil, agus sailéid, ar an fhuil. Is fiú a lua anseo chomh miath go mbíonn neart siúcra in sú torthaí go minic, agus b’fhearr iad a sheachaint agus uisce a ól ina ionad más mian leat meáchán a chailleadh.

 

 10. Bain úsáid as an rial 10%

Anois agus 9 bpointe eolais úsáideach agat, ní mór ach aird a thabhairt ar an phointe deiridh. Molaim do mo chuid cliaint ar fad ithe go sláíntiúil agus neart uisce a ól, mar aon le clár aclaíochta maith a bheith acu. Ach ní hé sin le rá nach bhfuil aon cead acu rudaí milise a ithe nó gloine fíona a bheith acu anois agus arís. Má itheann tú 4 uair sa lá, sin 28 béile sa tseachtain, agus tugam cead do na cliaint aon rud is mian leo a ithe do 2 nó 3 de na béilte sin. Ciallaíonn seo gur féidir leo barra seacláide a ithe, nó milseo a bheith acu tar éis béile anois is arís. Bíonn sé i bhfad níos éasca cloí le réim bí sláíntiúil nuair atá roinnt saoirse agat pé rud is mian leat a ithe anois is arís. Tabhair aire leis an leid seo, óir is iomaí duine ar chasm é leo nach raibh an matamatic go hiontach acu, agus is gaire de 30 nó 40% a bhí siad na 10%. Bíodh 2 rud milis sa tseachtain agat mar sprioc agat, agus bain sult astu!

1 Comments

Leave a Reply